RM Teaching remedial teaching

Accreditatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over de accreditatie van Rosanne Mous. Registratie bij onafhankelijke partijen uit de beroepsgroep van orthopedagogen en remedial teachers erkent de bekwaamheid en deskundigheid van hun leden.

 

NVO

Rosanne is gediplomeerd orthopedagoog en lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).

De NVO is de beroepsvereniging voor (ortho)pedagogen, onderwijskundigen en verwante disciplines. De voornaamste doelstelling van de organisatie is tweeledig:

  1. Het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefeningen van haar leden;
  2. Het behartigen van de belangen van haar leden.

Meer dan 6.500 academisch geschoolde professionals zijn lid van de NVO. Lidmaatschap houdt in dat u verzekerd bent van goede en professionele ondersteuning en advisering.

Rosanne Mous is geregistreerd NVO-lid.

 

Lid van NVO

 

 

 

 

LBRT

De Landelijke Beroepsorganisatie voor Remedial Teachers (LBRT) is een vereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en/of volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen. De organisatie telt ruim 3.000 leden en 1.700 abonnees.

De registratieaanvraag voor lidmaatschap van de LBRT is ingediend en momenteel in behandeling.