RM Teaching remedial teaching

Diensten

Dienstverlening RM Teaching

Lezen, spellen, rekenen: het is van cruciaal belang dat kinderen de basisprincipes van deze gebieden beheersen voor hun algemene ontwikkeling en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Sommigen hebben meer moeite om deze vaardigheden onder de knie te krijgen dan anderen. Mijn praktijk RM Teaching biedt een scala aan diensten aan kinderen die met taal- of rekenproblemen kampen. Door individuele ondersteuning en één-op-één begeleiding help ik ze op de goede weg en boeken we gezamenlijk vooruitgang.

De diensten van RM Teaching richten zich op de volgende gebieden:

  • Technisch lezen: het koppelen van letters aan klanken en woorden.
  • Begrijpend lezen: het vermogen om geschreven teksten te begrijpen.
  • Spelling: het goed kunnen schrijven van woorden.
  • Dyslexie: moeite met het aanleren en soepel toepassen van lezen of spellingsregels op woordniveau.
  • Rekenen: moeite hebben met het aanleren van basale rekenvaardigheden.

Voor meer informatie over de de verschillende diensten die RM Teaching biedt, kunt u op de bovenstaande links klikken.

Meer weten over mijn aanpak en hoe een behandelingstraject verloopt? Klik dan op Werkwijze.

Bij Tarieven vindt u meer informatie over de prijzen van mijn diensten.