RM Teaching remedial teaching

Dyslexie

Dyslexie

Wat is dyslexie?

Stichting Dyslexie Nederland (SDN) definieert dyslexie als “een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.”

Dyslexie kan pas worden vastgesteld als leerlingen ten minste één jaar leesonderwijs hebben gehad en er minimaal één jaar intensief is geoefend en zonder dat dit resultaat heeft opgeleverd. Een orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog kan deze leesstoornis vaststellen door een dyslexie-onderzoek.

Dyslexie is een stoornis die nooit meer overgaat. Kinderen moeten hiermee leren leven en dat is soms moeilijk. Maar ik kan wel handvatten aanreiken om beter hiermee om te gaan.

Werkwijze dyslexie

In mijn behandelingen ga ik aan de slag met het technisch lezen en spelling. De motivatie om te lezen is bij kinderen met dyslexie vaak laag. Daarom zoek ik vóór ik het behandelingstraject start leesboeken en teksten die aansluiten op de belevingswereld van uw kind.

Tijdens de behandelingen lezen we zowel individueel als gezamenlijk. De voor-koor-doormethode is in praktijk een effectieve strategie. Daarbij ga ik als volgt te werk: ik lees een stuk tekst voor, dan lezen we de tekst samen, halen we de moeilijke woorden eruit en vervolgens leest uw kind de tekst nog eens zelf voor.

Op het gebied van spelling ga ik eerst kijken welke spellingscategorieën uw kind al beheerst en welke nog niet zijn geautomatiseerd. De spellingscategorieën die nog niet geautomatiseerd zijn, oefen ik tijdens de behandeling. Iedere week krijgt uw kind een nieuwe spellingsregel en worden de regels van de voorgaande week herhaald. Wanneer ik merk dat hij de spellingsregel nog niet voldoende beheerst, herhaal ik deze de volgende behandeling weer. Stapsgewijs oefenen wij zo de spellingsregels. Deze regels geef ik in een fotoboekje mee aan uw kind, zodat hij deze thuis of op school kan gebruiken als ondersteuning.

Door veel te herhalen, kinderen uit te leggen hoe je moeilijke woorden op een makkelijke manier kunt lezen en boeken te pakken die kinderen interessant vinden, gaat de leesmotivatie omhoog. Daarbij is het van belang dat er ook thuis met uw kind wordt gelezen. Samen met u en uw kind kijken we wat qua oefentijd haalbaar is om thuis te oefenen.