RM Teaching remedial teaching

Over RM Teaching

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, kwaliteiten en capaciteiten. In de praktijk kan dit soms problemen opleveren. Taal-, leer- of ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen komen geregeld voor in een klas. Tel daarbij ook nog eens de bezuinigingen in het onderwijs bij op. Deze politieke besluiten hebben grote gevolgen voor scholen en ouders: klassen worden steeds groter, er zijn minder plekken in het speciaal basisonderwijs beschikbaar, de criteria om in aanmerking te komen voor extra begeleiding zijn steeds strenger geworden en het takenpakket van docenten wordt alsmaar verder uitgebreid.

Van leraren en leraressen verlangt de politiek dat ze ‘onderwijs op maat’ bieden. In praktijk betekent dit dat de zorgtaak voor docenten alleen maar groter is worden, ze meer papierwerk te verrichten hebben en meer tijd en energie moeten steken in de zorg van individuele leerlingen. Hun traditionele educatieve taken en het scheppen van een pedagogisch verantwoord klimaat komen door deze ontwikkelingen onder druk te staan. Zo kan het voorkomen dat een zorgkind niet de aandacht krijgt die het nodig heeft.

RM Teaching speelt in op deze ontwikkelingen. RM Teaching is een remedial teaching praktijk die staat voor kwaliteit, persoonlijke ondersteuning en begeleiding op maat.

De diensten die RM Teaching biedt geeft docenten meer vrijheid om zich te richten op hun onderwijskundige taken. Orthopedagoog en remedial teacher Rosanne Mous signaleert en diagnosticeert leerproblemen bij leerlingen en behandelt de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Ouders die niet in aanmerking komen voor financiële vergoeding van de overheid (het oude persoonsgebonden budget (PGB) of rugzakje), kunnen uiteraard ook een beroep doen op RM Teaching. Lees meer over de aantrekkelijke tarieven van RM Teaching en diverse financiële regelingen.

Meer weten over orthopedagoog en remedial teacher Rosanne? Klik dan op Over Rosanne Mous.

Weten wat een remedial teacher doet? Ga dan naar Wat is remedial teaching?

Meer informatie over de diensten die RM Teaching biedt? Surf dan naar Diensten.

U kunt meer lezen over het verloop van een behandelingstraject op de pagina Werkwijze.

Over het logo van RM Teaching

Het logo van RM Teaching bestaat uit bouwstenen. Met bouwstenen kun je namelijk bouwen. Dit is precies wat RM Teaching doet met kinderen die gebruikmaken van mijn diensten. Een stevige fundering leggen, zodat ze na de behandeling weer met succes verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Vandaar de slogan ‘bouwen aan succes’.

RM Teaching bouwt door:

  • Te onderzoeken waar het probleem zich bevindt;
  • Eén-op-één begeleiding te geven en het probleem aan te pakken; en
  • Te evalueren hoe de begeleiding effectief is geweest.