RM Teaching remedial teaching

Spelling

Spelling

Wat is spelling?

Spelling heeft te maken met het goed kunnen schrijven van woorden. Om verhalen te schrijven en werkstukken te maken, moet je goed kunnen spellen. Als je dit niet goed beheerst, begrijpt niemand wat je geschreven hebt. Bovendien is het schrijven van woorden een communicatieve vaardigheid die je dagelijks in praktijk brengt. Daarom is spelling van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind.

Kinderen die problemen hebben met spelling, maken veel fouten. Ze passen de spellingsregels niet (goed) toe, kennen deze simpelweg niet of hebben grote moeite deze te onthouden. Vaak schrijven kinderen met spellingsproblemen fonetisch. Dat betekent dat ze woorden opschrijven zoals de ze de letters horen. Ze schrijven dan bijvoorbeeld ‘moejluk’ in plaats van ‘moeilijk’.

Werkwijze spelling

Voordat ik de eerste behandelsessie start, kijk ik welke spellingsregels uw kind al beheerst en met welke regels hij nog moeite mee heeft. Vervolgens ga ik stapsgewijs aan de slag met het aanleren van de spellingregels die hij nog niet onder de knie heeft. Daarbij leer ik hem een stappenplan aan om eerst over woorden na te denken voordat hij deze daadwerkelijk opschrijft. Uw kind krijgt de spellingregels mee in een fotomapje. Dit mapje kan hij gebruiken bij het maken van het huiswerk thuis of op school.

Door gebruik te maken van dit stappenplan en veel te oefenen met de spellingsregels, gaat het schrijven kinderen gemakkelijker af.

Naast de gewone spelling van woorden, is er ook nog de werkwoordspelling. Werkwoordspelling gaat over het kiezen van de goede werkwoordsvorm in een zin. Dit type spelling komt in de behandelsessies aan bod als leerlingen de meeste woorden volgens de gewone spelling goed kunnen schrijven. Dit is om te voorkomen dat ze regels door elkaar halen. Bij werkwoordspelling maak ik, net als bij de gewone spelling, gebruik van een stappenplan. Als uw kind zich aan dit stappenplan houdt, is het eenvoudiger voor hem om de goede werkwoordsvorm te kiezen in een zin. Ook de regels van de werkwoordspelling worden in een fotomapje verzameld.