RM Teaching remedial teaching

Wat is remedial teaching?

Wat is remedial teaching?

Definitie remedial teaching

Simpel gezegd is een remedial teacher of RT’er iemand die kinderen met een leer- of gedragsprobleem helpt en begeleidt. Dat kan op taal- of rekengebied zijn, maar ook leerlingen met weinig zelfvertrouwen of een slecht zelfbeeld kunnen bij een remedial teacher terecht voor coaching. Ik richt me met mijn praktijk RM Teaching op leerlingen met leerproblemen (lezen, spelling, dyslexie, rekenen).

In de term remedial teaching zit het woord remedie. Remedie is afgeleid van het Latijnse woord remedium, dat geneesmiddel, hulpmiddel of redmiddel betekent. In deze context is een remedial teacher dus iemand die ‘middelen’ aanreikt om een verstoord leerproces goed te laten verlopen.

Opleiding remedial teachers

Remedial teacher word je niet zomaar. Remedial teaching is meer dan naast een kind met leerproblemen zitten en met hem of haar oefenen en lesstof herhalen. Remedial teachers ondersteunen het leerproces van leerlingen door taakgericht, planmatig en systematisch te werk te gaan. Ze zijn volledig op de hoogte van hetgeen zich in de onderwijswereld afspeelt, in staat om (symptomen van) leer- en gedragsproblemen te herkennen, bekend met verschillende toetsen en remediërende programma’s, en ze kunnen zelfstandig een behandelingstraject van meet af aan tot een goed einde brengen (van intake tot advies- en evaluatiegesprekken). Zo creëren ze een didactisch en pedagogisch verantwoord klimaat waarin ze leerlingen kunnen begeleiden met hun leer- of gedragsprobleem.

In veel gevallen zijn remedial teachers mensen met een achtergrond in het onderwijs. Hun kennis en ervaring combineren ze met een aanvullende (academische) opleiding zoals pedagogie, onderwijskunde of remedial teaching. Verenigingen zoals de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) en Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) zien erop toe dat beroepsgroep zijn werk goed doet. Op deze manier waarborgen we in Nederland de kwaliteit, bekwaamheid en deskundigheid van remedial teachers.

Aanpak

De begeleiding die ik als remedial teacher bied, is afgestemd op de behoeften van het kind. Geen enkel kind is immers hetzelfde, omdat het niet (in dezelfde mate) gelijke leer- of gedragsproblemen ervaart. Om die reden vergt iedere leerling een andere aanpak.

Om een goed beeld te krijgen van de beginsituatie en de behoeften van het kind in kaart te brengen, voer ik vooraf een intakegesprek met de betrokkenen (ouders, kind en/of school) en neem ik één of meerdere onderzoeken af. Vervolgens stel ik een op het kind afgestemd behandelingsplan op en ga ik hiermee aan de slag.  Na de behandelperiode vindt een (tussen)evaluatie plaats, waarbij ik kijk of de gestelde doelen zijn behaald. Ten slotte kijk ik samen met de ouders of verdere behandeling zinvol is.

 

Meer informatie over het verloop van het behandelingstraject vindt u op de pagina Werkwijze.