RM Teaching remedial teaching

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is eigenlijk precies wat de term al zegt: doorhebben of aanvoelen wat er in een tekst staat. Of in jargon: het toekennen van betekenis aan geschreven taal. Als je niet snapt wat er in een tekst staat, kun je niet de belangrijkste informatie eruit halen en deze interpreteren. Begrijpend lezen is daarom een belangrijke vaardigheid in ons dagelijkse leven: zonder deze kennis vormt het lezen van een leesboek, brief of contract een grote uitdaging.

Om goed te kunnen begrijpend lezen, heeft een leerling verschillende vaardigheden nodig:

  • Goede woordenschat: alle woorden die een kind kent;
  • Goede technische leesvaardigheid: op woordniveau begrijpen wat er staat;
  • Activeren van zijn voorkennis: wat weet ik al over het onderwerp?;
  • Toepassen van leesstrategieën: hoe achterhaal je bijvoorbeeld de betekenis van een woord dat je niet kent?

Werkwijze begrijpend lezen

Wanneer uw kind moeite heeft met begrijpend lezen, kan het dus op één of meerdere van de bovenstaande vaardigheden problemen ervaren. Voordat ik mijn behandelsessies start, kijk ik op welke onderdelen uw zoon of dochter uitvalt. Dit doe ik door toetsen af te nemen op het gebied van technisch lezen en begrijpend lezen.

Als de uitslag van het onderzoek binnen is, heb ik een goed beeld waar het leesprobleem van uw kind zich begeeft. Vervolgens ga ik aan de slag met de gebieden waar hij moeite mee heeft. Ieder probleemgebied vergt een eigen plan van aanpak.

Wanneer het schort aan het technisch leesniveau, ga ik hier eerst mee aan de slag. Hoe ik dat doe, kunt u uitgebreid lezen op de pagina technisch lezen.

Op het gebied van begrijpend lezen ga ik aan de slag met leesstrategieën. Iedere week bied ik een nieuwe leesstrategie aan waarmee we aan de slag gaan. Als ik merk dat een leesstrategie nog niet goed geautomatiseerd is, herhaal ik deze nog een keer. Woorden die leerlingen moeilijk vinden, bespreken we en herhalen we de week erop. Uit onderzoek is gebleken dat we woorden 7 keer moeten horen voordat we deze opslaan in ons geheugen.

Na afloop van het begeleidingstraject evalueer ik in hoeverre de geformuleerde doelstellingen zijn behaald, en of verdere voortzetting van de één-op-één begeleiding zinvol is.