RM Teaching remedial teaching

Technisch lezen

Technisch lezen

Wat is technisch lezen?

Technisch lezen is het koppelen van letters aan klanken en woorden. Het is een belangrijke vaardigheid om goed te leren beheersen. Wanneer een kind technisch goed kan lezen, is het ook in staat om begrijpend te lezen. Maar als een leerling problemen heeft met technisch lezen, dan gaat begrijpend lezen eveneens een stuk moeizamer. Dit komt doordat hij nog te veel bezig is met ‘welk woord staat hier nou eigenlijk?’.

Kinderen die moeite hebben met technisch lezen maken gebruik van  twee soorten strategieën.

  • Hij blijft spellend lezen: in plaats van ‘boek’ leest hij ‘b-oe-k’, waardoor hij langzaam blijft lezen:
  • Hij gaat radend lezen: hij leest ‘stra……’ en denkt dan ‘ooh, dan zal er wel straat staan’, terwijl er bijvoorbeeld het woord ‘straf’ staat.

Beide strategieën helpen leerlingen niet om technisch lezen verder te ontwikkelen. Verder vinden ze lezen vaak ook niet leuk meer, omdat het te veel moeite kost om te lezen wat er staat. De motivatie om te oefenen is dan heel laag.

Werkwijze technisch lezen

Om technisch lezen goed te oefenen, maak ik tijdens mijn behandelsessies gebruik van verschillende leesstrategieën. Een voorbeeld hiervan is het lezen van wisselrijtjes met bepaalde clusters, zoals ‘str’.  Verder lees ik teksten met behulp van de voor-koor-doormethode. Ik lees een tekst eerst voor, dan lezen we de tekst samen (in koor) en vervolgens leest het kind de tekst nog eens zelf voor.

Om vooruitgang te boeken op het gebied van technisch lezen, moeten kinderen gemotiveerd zijn. In mijn ervaring doe je dat niet door (saaie) standaardteksten uit schoolboeken als oefenmateriaal te gebruiken. Daarom kijk ik naar de interesses van een kind. Door teksten of boeken te zoeken die aansluiten bij zijn belevingswereld, wordt het lezen een stuk leuker.

De kunst om technisch lezen onder de knie te krijgen, is herhaling. Door  zowel op school als thuis geregeld met uw kind te oefenen, kunnen grote stappen voorwaarts gemaakt worden. Als uw kind merkt dat lezen beter gaat, is de stap om zelf te gaan lezen snel gemaakt. Hoe meer boeken een kind leest, des te hoger de beheersing van het technisch leesniveau.