RM Teaching remedial teaching

Rekenen

Rekenproblemen

Rekenproblemen

Betalen aan de kassa, het berekenen van je korting, klok kijken, plattegronden lezen, een tuin opmeten: in ons dagelijkse leven komen wij veel in aanraking met rekenen. Het spreekt dus voor zich dat goede rekenvaardigheden onmisbaar zijn.

Binnen het rekenonderwijs op de basisschool worden 4 domeinen onderscheiden:

  • Getallen: cijfersymbolen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, kommagetallen, breuken;
  • Verhoudingen: procenten;
  • Meten en meetkunde: lengte, oppervlakte, inhoud, omtrek, plattegronden lezen;
  • Verbanden: bijvoorbeeld grafieken en tabellen lezen.

Kinderen die moeite hebben met rekenen, ervaren veelal problemen met:

  • Automatiseren van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen onder de honderd;
  • Toepassen van de juiste strategie bij het oplossen van een rekenprobleem;
  • Uitleggen waarom ze voor een bepaalde aanpak hebben gekozen (metacognitie).

Werkwijze rekenen

Tijdens mijn behandeling kijk ik eerst op welke domein(en) uw kind problemen ervaart en welke kennis en vaardigheden hij mist. Op basis van het onderzoek schrijf ik een behandelplan.

Als u kind uitvalt op automatiseren, begin ik iedere behandelsessie met het automatiseren van sommen. Dit doe ik door 20 sommen met de kinderen te maken, waarbij de kinderen een maximaal aantal seconden krijgen om een antwoord te geven op een som. Wij bouwen dit op van 10 seconden naar uiteindelijk 5 seconden per som. Ook de moeilijkheidsgraad neemt gaandeweg de behandeling toe.

Op het gebied van strategieën behandelen wij iedere behandelsessie een rekenprobleem. Ik kijk hoe uw kind een rekenopgave oplost. Vervolgens bekijken we gezamenlijk of hij daarbij de beste strategie heeft gebruikt. Deze strategieën schrijven we op en verzamelen we in een fotomapje. Deze kan uw zoon of dochter gebruiken tijdens de les of bij het maken van huiswerk. De daarop volgende sessie herhaal ik de rekenstrategie en bied ik hem een nieuw rekenprobleem aan. Mocht uw kind nog steeds moeite hebben met de toepassing ervan, dan blijven wij deze tijdens de sessies herhalen, totdat de strategie geautomatiseerd is.

Naast het oefenen van automatiseren en het aanreiken van rekenstrategieën, is het tweede doel van mijn behandelingstraject om uw zoon of dochter meer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen op rekengebied.