RM Teaching remedial teaching

Werkwijze

Werkwijze RM Teaching

Hoe gaat RM Teaching te werk? 

Het behandelingstraject van RM Teaching bestaat uit 5 stappen: aanmelding, kennismakingsgesprek, opstellen van een handelingsplan, begeleiding, en toetsing en evaluatie. Hieronder leg ik de stappen in wat meer detail uit.

 

Stap 1: aanmelden

Ouders die één of meerdere kinderen met lees-, schrijf- of rekenproblemen hebben en begeleiding zoeken, kunnen zich telefonisch of per e-mail bij mij aanmelden. Na aanmelding maak ik een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Stap 2: kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek wil ik een duidelijk beeld krijgen van het probleem van uw kind. Aan de hand van afgenomen testen op school en uw ervaringen bespreken wij de hulpvraag. Verder vertel ik u wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Aan het einde van het kennismakingsgesprek stel ik vast of ik uw zoon of dochter kan begeleiden.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend (er zijn geen verplichtingen aan verbonden) en gratis.

Stap 3: opstellen handelingsplan

Als na het kennismakingsgesprek de beslissing valt om het begeleidingstraject te starten, volgen er twee sessies waarbij ik een aantal toetsen afneem. Hiermee stel ik het beginniveau en het probleemgebied van uw kind vast. Aan de hand van de uitkomsten van deze toetsen, stel ik een handelingsplan op. Al mijn bevindingen leg ik vast in een document dat ik met u bespreek. Als u na bespreking akkoord gaat met het handelingsplan, start de begeleiding.

Stap 4: begeleiding

De begeleiding vindt wekelijks plaats, met uitzondering van vakantieperiodes. De tijdstippen waarop de begeleiding plaatsvindt, stem ik zo goed mogelijk af op de werkwijze en het programma van de school en docent.

In de uitgangssituatie krijgt uw kind één keer in de week individuele begeleiding. Deze sessie duurt driekwartier tot een uur. Het is eveneens mogelijk dat ik meerdere malen per week uw kind begeleid. In goed overleg maken wij hier afspraken over, die ik vastleg in het handelingsplan. Het begeleidingstraject duurt 8 weken.

Stap 5: toetsing en evaluatie

Na 8 weken volgen er weer twee sessies van toetsen en een evaluatie. De uitslag van de toetsen wordt vastgelegd in een evaluatieverslag en wordt met u besproken. Naar aanleiding van de evaluatie besluit u om de behandeling af te sluiten of voort te zetten. Als u instemt met verlenging start er een nieuw begeleidingstraject van 8 weken.

 

Meer weten over de prijzen van RM Teaching? Klik op Tarieven voor een overzicht.